Suasana Tahun Baru penuh kedamaian dan kebahagiaan. Jika semua orang dapat menghimpun perbuatan baik, maka kebajikan ini akan membawa suasana harmonis. Suasana harmonis ini bermula dari manusia yang saling mendoakan dan mengucapkan selamat. Kita harus saling mendoakan. Selain mendoakan, kita juga harus menciptakan berkah. Untuk menciptakan berkah, kita harus membangkitkan ketulusan di dalam hati. Kita harus selalu membangkitkan niat baik dan berbuat baik demi memupuk energi kebaikan dan keharmonisan. Dengan demikian, barulah kita dapat hidup tenteram. Kita harus selalu memiliki semangat Tahun Baru. Saat bertemu orang lain, kita dengan tulus mendoakan mereka seperti saat merayakan Tahun Baru. Melewati setiap hari dengan sungguh-sungguh lebih penting daripada merayakan pergantian tahun.